Elektromobiļu uzlādes punkts

Elektromobiļus varēs uzlādēt par 15 centiem minūtē

Otrdien, 31.07.2018., valdība pieņēma lēmumu, ka elektromobiļu uzlādes pakalpojums ātrajās uzlādes stacijās maksās 15 centus minūtē, ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Šādu summu paredz Satiksmes ministrijas izveidotie grozījumi 2013. gada 24. septembrī  Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr. 1000 “Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

Par uzlādes stacijām atbild CSDD

Satiksmes ministrija informē, ka elektro automobiļu uzlādēšanas infrastruktūras objektu tīklu uztur un darbību nodrošina CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcija). Līgums, ko Ceļu satiksmes drošības direkcija un Satiksmes ministrija savstarpēji noslēdza 9. februārī, 2016. gadā, kur kā līguma priekšmets ir elektromobilitātes infrastruktūras izveidošana un uzturēšana, nosaka, ka CSDD ir tiesīga iegūt naudu un pieskaitīt to ieņēmumiem elektroautomobiļu uzlādes infrastruktūras lietotāju samaksu par uzlādēšanas pakalpojuma lietošanu, lai ar tiem varētu segt izdevumus, kas radušies saistībā ar deleģētā uzdevuma izpildi.

Nākotnes plāni auto uzlādes punktu jautājumā

Satiksmes ministrija vēstī, ka laikā līdz 2022. gadam ir paredzēts izvietot ap 150 elektro automobiļu līdzstrāvas ātro uzlādes staciju visā Latvijā. Nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras izveides laikā process noritēs atbilstoši alternatīvas degvielas infrastruktūru ieviešanas direktīvas prasībām, kas nosaka, ka laikā līdz 2020. gada pēdējai dienai (31. decembrim) ir jābūt izvietotam pietiekami lielam skaitam publiski pieejamo elektromobiļu uzlādēšanas punktu, lai tiktu nodrošināti tādi apstākļi, ka eletro auto var pārvietoties kā minimums pilsētu un piepilsētu teritorijās, kā arī citur, kur ir pietiekami blīva apdzīvotība, kā arī dažos noteiktos gadījumos arī dalības valstu nosacītajos tīklos.

 

Ko vēl nosaka direktīva?

Papildus jau minētajam uzlādes punktu izvietojuma blīvumam direktīva nosaka arī to, ka dalībvalstīm ir jānodrošina situācija, kad uzlādes punktu izmantošanas cenām jābūt:

  • saprātīgām;
  • skaidri un viegli salīdzināmām;
  • pārredzamām;
  • nediskriminējošām.

Lai varētu izpildīt visus direktīvā minētos cenu nosacījumus un elektro transporta līdzekļu izmantošanas izmaksas būtu līdzvērtīgas degvielas un gāzes transporta līdzekļu izmantošanas izmaksām, elektrības cenai, kāda tiks noteikta publiski pieejamajos uzlādes punktos, par 100 kilometriem būtu jābūt aptuveni tādā pat līmenī, kādā ir benzīna, dīzeļdegvielas un gāzes izmaksas par 100 kilometriem, informēja Satiksmes ministrija.